S I G R U N   K A U L
 
 

                                                         start        bakgrunn        om bildene         utstillinger        akvareller        tegninger        malerier      
   


                                                      

       

                           
                

                   
 


Kunstrelatert utdanning og yrkeserfaring, bl.a
Utdannet arkitekt fra NTH 1963, (lærere bl.a. Arne Korsmo, Arne E.Holm og Lars Tiller) og byplanlegger.
Arbeidet med forskning og undervisning ved bl.a. Arkitekthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og 8 år som professor ved Nordiska Institutet för samhällsplanering i Stockholm (1988 – 1995).

Gått ett år ved Nansenskolens Bildekunstlinje (2001),
foruten mange av deres ukeskurs i akvarell, maling og tegning, 1986 – 2008,
(lærere bl.a. Arne Isacsson, Morten Paulsen, Vegard  Stalsberg, Runi Langum)
  
Kurser også ved Gerlesborgsskolan i Bohuslän, og med flere av deres lærere i akvarell også andre steder
(Anders Wallin 2007 og 2009, Lars Holm 2010 og 2011).

Flere malekurs Galleri Hera i Stockholmstiden, (Harriet Gustavsson Deger).

Medlem av Nordisk Akvarellselskap

Bakgrunn
Jeg ble tidlig opptatt av arkitekturens og planleggingens menneskebilde, og kjønnsperspektiver
i et mannsdominert fagfelt.
Andre erfaringsområder jeg bærer med meg, er å være født i Berlin i 1939,
oppvekst i Malvik og Kristiansund og barndommens ferielandskap i Østerdalen og på Hitra.
Gressganger og klare ørretbekker, storfjæras forunderlige verden og mystikken under gamle trekaier.

 

 

                                           Kontaktperson: Öyvind Kaul Kragerud  o@kaul.no   eller (+47)91 200 300