S I G R U N   K A U L    

                                                                start        bakgrunn        om bildene         utstillinger        akvareller        tegninger        malerier   ,
    

 
                                   

 Jeg og bildene

Akvareller og tegning står mitt hjerte nærmest. Jeg liker det raske, uforutsigbare,
skjønt akvarellene kan gjennomgå ganske lange prosesser før jeg slipper dem.
De veksler mellom det transparente og det tette, opake,
Iblant får jeg behov for mer langsomme kreative prosesser, og tar frem akryltubene.

Jeg er utdannet arkitekt og byplanlegger, og vokste opp med bilder: min mor, arkitekt
Maja Melandsøs, malerier og karikaturer, bøker med bl.a.Th. Kittelsen, Käte Kollwitz,
Wilhelm Busch, foruten Snorre og Asbjørnsen og Moe med sine fantasieggende tegninger.

Tema og intensjoner
Mine tema er mennesker. Tett på som ansikter, i ulike konstellasjoner med andre
mennesker, i eksistensielle eller mytiske situasjoner, i forhold til naturen.
Jeg ønsker at hvert bilde skal romme en fortelling, men åpne for ulike tolkninger.
Av og til maler jeg hus, og blomster, som jeg alltid har hatt en spesiell interesse for.
Både hus og blomster kan uttrykke noe menneskelig. Jeg söker  ikke et enhetlig
uttrykk, men fryder meg over mangfold og overraskelser.

 


 

 
                                                             
                                                                                 
     Kontaktperson: Öyvind Kaul Kragerud  o@kaul.no   eller (+47)91 200 300