S I G R U N   K A U L
 
 


 

                     start        bakgrunn        om bildene        utstillinger        akvareller        tegninger        malerier         


 

    webbdesign: Grethe Färnlöf                                                                                                                                                                        sist oppdatert: 2022-07-20
 
 
   

Sigrun Kaul  gikk bort 8.desember 2021.

Spörsmål om bildene hennes kan rettes til hennes nevö Öyvind Kaul Kragerud
  o@kaul.no   eller (+47)91 200 300